Vydavateľ: Enigma
ISBN: 9788081330674
Poč.strán: 336
Väzba: brožovaná
Formát: A4
Jazyk: anglický
Pridané: 30.04. 2018

Kniha je skladom,
zasielame obratom.

Bežná cena: 19,00 €
Naša cena: 16,15 €
Zľava: 15%

Angličtina YES - maturita - jazyková úroveň (C1) + CD

Autor: Elborn Scott

„all-inclusive“ príručka na maturitnú skúšku z angličtiny jazykovej úrovne C1Angličtina – maturita – jazyková úroveň C1 je určená študentom, ktorí sa rozhodli maturovať z anglického jazyka na úrovni C1. Zahrňuje prípravu na ústnu a písomnú časť maturitnej skúšky z angličtiny. Prvá časť knihy (UNITS) obsahuje: vypracované maturitné témy v 19 lekciách, kľúčovú slovnú zásobu pred úvodným textom a zvýraznenú v texte (Vocabulary Input), úvodný text (Introductory text), ktorý sumarizuje informácie o téme a je rozdelený do podtém s otázkami na porozumenie textu, (Tento text nie je určený na memorovanie, ale na obsahové zorientovanie sa v téme a zhrnutie kľúčovej slovnej zásoby.) cvičenia na zopakovanie slovnej zásoby a najbežnejších konverzačných fráz (Vocabulary Practice), cvičenia na nácvik počúvania s porozumením (Listening), cvičenia na precvičenie gramatiky a lexiky v kontexte (Language in Use), cvičenia na precvičenie zručnosti čítania s porozumením (Reading), cvičenia na precvičenie zručnosti písania – zadania na vypracovanie rôznych slohových útvarov so stimulom. Cvičenia boli vypracované na základe Cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku jazykovej úrovne C1. Súčasťou tejto časti knihy je aj kľúč správnych odpovedí k úlohám a prepis nahrávok. CD obsahuje monologické a dialogické texty, ktoré nahovorili britskí, americkí a slovenskí učitelia angličtiny.Druhú časť knihy (SPEAKING) predstavuje 7 zadaní na ústnu časť maturity. Každé zadanie je polytematické a obsahuje rôzne úlohy na nácvik zručnosti hovorenia (opis obrázku/grafu/tabuľky na základe stimulu, debata, simulácia, role play...) Ku každému zadaniu nájdete aj zoznam užitočných konverzačných fráz.Tretiu časť knihy (TESTS) tvoria dva kompletné maturitné testy vypracované podľa Cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku jazykovej úrovne C1. Tieto modelové testy zahrňujú aj nácvik zručnosti počúvania s porozumením. Štvrtá časť knihy (ADDITIONAL MATERIAL) zahrňuje: confusing words: cvičenia na precvičenie významu niektorých slov, ktoré sa v používaní často mýlia (primerane jazykovej úrovni C1), phrasal verbs: zoznam vybraných frázových slovies, irregular verbs: zoznam nepravidelných slovies. Na konci cvičebnice sa nachádza prehľadná tabuľka gramatických časov. Cvičebnica je vhodná na individuálne štúdium i na prácu v triede. Veríme, že sa pre vás stane praktickou pomôckou a uľahčí vám prípravu na maturitu.Obsah knihy Angličtina - maturita - jazyková úroveň C1I. UNITS
(introductory texts, vocabulary practice, language in use, reading and listening comprehension, writing)
Unit 1: FAMILY
Unit 2: PLACES TO LIVE
Unit 3: HOBBIES
Unit 4: SPORT
Unit 5: HEALTH ISSUES
Unit 6: SHOPPING, ADVERTISING AND BANKING
Unit 7: CULTURE AND ART
Unit 8: MULTICULTURALISM AND GLOBALISATION
Unit 9: SOCIAL ISSUES
Unit 10: ENVIRONMENTAL ISSUES
Unit 11: THE ECONOMY
Unit 12: SCIENCE AND TECHNOLOGY
Unit 13: COMMUNICATION AND MEDIA
Unit 14: BEING YOUNG
Unit 15: EDUCATION AND WORK
Unit 16: SLOVAKIA
Unit 17: TRAVELLING AND TOURISM
Unit 18: ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
Unit 19: HOLIDAYS AND CELEBRATIONS
KEY
TRANSCRIPTS II. SPEAKING
Speaking tasks 1
Speaking tasks 2
Speaking tasks 3
Speaking tasks 4
Speaking tasks 5
Speaking tasks 6
Speaking tasks 7III. TESTS
TEST 1
Key
Transcripts
TEST 2
Key
Transcripts IV. ADDITIONAL MATERIAL
Confusing Words
Phrasal Verbs
Irregular VerbsSelf EvaluationSUMMARY OF GRAMMAR TENSES