Angličtina  YES! - maturita - B1
Maturitné témy spracované tak, ako ste ich vždy chceli mať: - v každej lekcii nácvik všetkých ...
18,90 € 16,00 €
Angličtina YES! -  maturita -  B2
„all-inclusive“ príručka na maturitnú skúšku z angličtiny úrovne B2 Z praktických dôvodov je príručka ...
22,00 € 18,20 €
Angličtina YES! - maturita -C1 + CD
„all-inclusive“ príručka na maturitnú skúšku z angličtiny jazykovej úrovne C1 Angličtina – maturita – ...
19,00 € 16,50 €
YES! Angličtina - písomné práce (B1)
Príprava na písomnú formu internej časti maturitnej skúšky.Preštudujte si, ako sa píšu jednotlivé útvary ...
8,50 € 7,20 €